Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1uJlKRXSrQoD
Podczas hołdu lennego wasal klękał przed seniorem i składał mu przysięgę.

Ustrój feudalny – podsumowanie

Podczas hołdu lennego wasal klękał przed seniorem i składał mu przysięgę.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i powstanie licznych państw barbarzyńskich przyczyniły się do zmiany sytuacji zamieszkującej te tereny ludności. Migracje i wojny, zniszczenia miast i wsi doprowadziły do długotrwałego wyludnienia wielu europejskich obszarów. Mieszały się i zacierały różnice między przepisami prawa odziedziczonego po Rzymianach a prawami barbarzyńskimi. W kształtujących się państwach średniowiecznych władza i posiadana ziemia zaczęły się koncentrować w rękach nielicznej grupy osób. Dodatkowo proces rozdawnictwa wymusił stworzenie specjalnych umów między seniorem i wasalem. Z czasem w Europie Zachodniej ukształtowało się społeczeństwo feudalne. Ustrój feudalny określał pozycję człowieka w społeczeństwie i regulował jego relacje z innymi ludźmi.

R1ZKv8ICXy6Ju1
linia chronologiczna
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz strukturę feudalną średniowiecznej Europy.

  • Scharakteryzujesz stany wchodzące w skład drabiny feudalnej i prawa im nadane.

  • Wyjaśnisz, do czego zobowiązywali się wasal i senior w hołdzie lennym.

  • Wytłumaczysz, na czym w praktyce polegała średniowieczna zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida