Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RH8RoVhsa4DlZ
Ilustracja przedstawia obraz, na którym głównymi postaciami są dwaj mężczyźni. Mężczyźni stoją tyłem do widza, jeden z nich obejmuje drugiego, wspiera się na nim. Przed nimi znajduje się przechylone drzewo. Widoczne są korzenie drzewa, drzewo sprawia wrażenie jakby zaraz miało się przewrócić. W oddali znajdują się inne drzewa i skały. Księżyc na horyzoncie jest w fazie sierpa. Obraz utrzymany jest w ciemnej tonacji kolorystycznej.

Znasz ty ogień i łzy Wertera? – powtórzenie wiadomości o werteryzmie jako postawie światopoglądowej romantyzmu

Caspar David Friedrich, Dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc, 1819–1820
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

Wszystkie szczegóły dziejów biednego Wertera, jakie tylko zebrać zdołałem, zgromadziłem skrzętnie i podaję wam tutaj, ufny, iż wdzięczni mi będziecie za to. Zaprawdę, niepodobna odmówić podziwu i miłości charakterowi jego oraz zaletom umysłu, a smutne koleje jego życia wycisnąć muszą łzę z oczu. Zacna duszo, odczuwająca też same, co on tęsknoty, niechże ci z cierpień jego spłynie w duszę pociecha i jeśli los zawistny, lub wina własna nie pozwoliły ci pozyskać przyjaciela bliższego, niechże ci książka ta przyjacielem się stanie

wer Źródło: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Wrocław 2001.

‒ pisał Johann Wolfgang Goethe we wprowadzeniu do powieści epistolarnej Cierpienia młodego Wertera. Od nazwiska tytułowego bohatera wywodzi się pojęcie „werteryzm”, określające zarówno pesymistyczny światopogląd, nowy typ wybujałej uczuciowości, jak i bunt wobec niesprawiedliwych stosunków społecznych.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz Wertera i Kordiana jako bohaterów cierpiących na romantyczną „chorobę wieku”.

  • Wskażesz podobieństwa między Werterem i Kordianem.

  • Wyjaśnisz, czym jest werteryzm jako postawa światopoglądowa epoki romantyzmu.