Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RwAC88NH7oOOo
Fotografia przedstawiająca ręce sześciu osób w różnym wieku i różnej płci. Dwie postaci mają obrączki na serdecznych palcach. Ręce tworzą zamknięty łańcuch, dłoń jednej osoby trzyma przegub innej.

Polityka prorodzinna państwa

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP, państwo zobowiązuje się do ochrony i wspierania polskich rodzin.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

konstytucja Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 3.04.2020 r.].

Zobowiązanie to realizowane jest zarówno poprzez stanowienie prawa (np. tzw. prawo rodzinne i opiekuńcze), jak i prowadzenie polityki (w tym wypadku polityki rodzinnej). W Polsce zajmują się tym różne instytucje - od ministerstwa właściwego do spraw rodziny i polityki społecznej po różnego typu agendy państwowe i samorządowe na poziomie lokalnym.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz funkcje i cele polityki RP w sferze wspierania rodziny.

  • Przeanalizujesz instrumenty polskiej polityki prorodzinnej.

  • Ocenisz działania państwa w sferze polityki prorodzinnej w Polsce.

  • Zaproponujesz własną modyfikację zasad wdrażania przykładowego projektu polityki społecznej wspierającego polską rodzinę.