Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
ROi3AuDcND1MY

Zależność między wyrazami ciągu arytmetycznego

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pxhere.com.

Najbardziej znanym ciągiem arytmetycznym jest oczywiście ciąg liczb naturalnych. Mając dwie liczby naturalne ab łatwo jest określić liczby naturalne, które leżą między tymi liczbami.
Ale w przypadku innych ciągów arytmetycznych nie jest to już takie oczywiste.

W tym materiale poznamy wzór pokazujący zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, który ułatwi znalezienie takich liczb.
Dowiemy się też, skąd nazwa ciągu – arytmetyczny.

Twoje cele
  • Odkryjesz związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

  • Znajdziesz brakujące wyrazy ciągu arytmetycznego, korzystając ze związku między wyrazami ciągu.

  • Rozwiązując problemy dotyczące ciągu arytmetycznego, skorzystasz z poznanych twierdzeń i wniosków.