Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1VOpqlDzhL0x
Okręty NATO podczas ćwiczeń, 2015 r.

Zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie. Organizacje regionalne

Okręty NATO podczas ćwiczeń, 2015 r.
Źródło: Allied Joint Force Command Brunssum, licencja: CC BY 2.0.

Istotną rolę w zapobieganiu konfliktom odgrywają regionalne organizacje międzynarodowe. Po pierwsze, ich aktywność wpływa pozytywnie na budowę zaufania między państwami, co sprzyja pogłębianiu współpracy regionalnej i rozwiązywaniu kwestii spornych w drodze dialogu politycznego. Po drugie, organizacje regionalne dostarczają narzędzi zapobiegania konfliktom na drodze dyplomatycznejdyplomacjadyplomatycznej. Z inicjatywy takich instytucji organizowane są dobre usługidobre usługidobre usługi, mediacjemediacjamediacje, a także komisje koncyliacyjnekoncyliacjakoncyliacyjne.

Twoje cele
  • Przedstawisz najważniejsze organizacje regionalne oraz obszar ich działania.

  • Wyjaśnisz rolę organizacji regionalnych w zapobieganiu konfliktom na świecie.

  • Podasz przykłady działań organizacji regionalnych w kontekście konfliktów w różnych częściach świata.

dyplomacja
dyplomacja

działalność państwa polegająca na pokojowym oddziaływaniu na zachowania innych państw i organizacji międzynarodowych, obejmująca czynności zorientowane na rozwiązywanie konfliktów między państwami

dobre usługi
dobre usługi

metoda rozwiązywania sporów międzynarodowych, polegająca na tym, że państwo trzecie usiłuje doprowadzić do rokowań między państwami pozostającymi w konflikcie

mediacja
mediacja

metoda rozwiązywania sporów, polegająca na tym, że określony podmiot (zazwyczaj osoba) usiłuje pomóc stronom w zbliżeniu stanowisk

koncyliacja
koncyliacja

metoda rozwiązywania sporów, polegająca na tym, że określony podmiot (państwo, organizacja międzynarodowa, komisja) usiłuje znaleźć rozwiązanie konfliktu, które będzie do zaakceptowania dla stron

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida