Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rl4xEDUwAc1C0
Na zdjęciu znajdują się zabudowania przemysłowe - w centrum fotografii ujęto wysoką konstrukcję o stalowym szkielecie, w którym umieszczone są różne urządzenia. Obok po lewej stoi również stalowy szkielet utrzymujący kilka grubych srebrnych rur w kształcie mostków. Po bokach od tych konstrukcji stoją wysokie wąskie obiekty, jakby stalowe kominy. Po prawej znajduje się niższy budynek z niebieskiej blachy falistej. Z przodu przez wszystkimi tymi obiektami znajduje się bardzo gruba rura prowadzona wewnątrz stalowego stelaża.

Przemysł – czynniki lokalizacji, struktura – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: Obraz Frauke Feind z Pixabay, domena publiczna.

Przemysł jest jednym z trzech sektorów gospodarki narodowej, generującym w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów świata od 20 do nawet 70% produktu krajowego brutto. Wywiera więc duży wpływ na całokształt gospodarki, jest także producentem dóbr inwestycyjnych dla wszystkich innych jej działów – np. dostarcza maszyn i urządzeń oraz środków ochrony roślin i nawozów sztucznych dla rolnictwa, cementu dla budownictwa, ogumienia dla transportu itp. Produkuje szeroką gamę produktów codziennego użytku. Zapoznając się z tym e‑materiałem, przypomnisz sobie najważniejsze informacje dotyczące działów przemysłu, czynników decydujących o jego lokalizacji oraz rozmieszczenia okręgów przemysłowych na świecie.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz gałęzie przemysłu.

  • Określisz czynniki lokalizacji różnych gałęzi przemysłu.

  • Wskażesz położenie głównych okręgów przemysłowych na świecie.

  • Ocenisz znaczenie przemysłu dla gospodarki.