Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1E8aQDwoopX4

Reguła faz Gibbsa

Czy to nie ciekawe?

Substancja, którą widzisz na poniższym zdjęciu, to „suchy lód”, czyli dwutlenek węgla w stanie stałym o temperaturze -78,5°C. Czy wiesz, że w warunkach normalnych zestalony dwutlenek węgla nie topi się - przechodząc w stan ciekły - tylko od razu sublimuje, czyli przechodzi w stan gazowy? Z życia codziennego zapewne wiesz, że woda zachowuje się zupełnie inaczej. Lód najpierw ulega stopieniu, a powstała z niego woda przechodzi w stan gazowy w znacznie wyższej temperaturze. Co sprawia, że te dwie substancje zachowują się w tak odmienny sposób?

R1Y700MHLiWVF
Fot. a. Sublimacja zestalonego dwutlenku węgla (tzw. suchego lodu). Mgiełka ("opary") widoczne na zdjęciu to - kondensująca na zimnym (gazowym) CO2 - woda z powietrza
Twoje cele

Dzięki temu materiałowi:

  • dowiesz się, czym w opisie stanu termodynamicznego badanych układów są parametry niezależne,

  • zrozumiesz, czym jest diagram fazowy substancji,

  • dowiesz się, czym jest punkt potrójny i punkt krytyczny,

  • poznasz regułę faz Gibbsa,

  • posługując się diagramem fazowym, przeanalizujesz różne przemiany fazowe, które mogą zajść w badanych układach w wyniku zmiany temperatury i ciśnienia.