Rp9SC3t7U78Jg
Zdjęcie przedstawia ogromny plac. Stoją na nim tysiące kontenerów.

Instytucje rynku handlowego

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Handel od czasów prehistorycznych jest elementem gospodarki. Wymianą dóbr i usług szybko zaczęli zajmować się zawodowi pośrednicy i robią to do dziś. Wskutek rozwoju transportu morskiego, kolejowego, samochodowego i lotniczego jesteśmy świadkami prężnego rozwoju handlu międzynarodowego, którego znacząca rola dla gospodarki powoduje powstawanie międzynarodowych organizacji i ułatwień prawnych w postaci umów i porozumień o współpracy zawieranych między grupami krajów o wspólnych interesach.

Czytając tę lekcję, zastanów się, jak działalność tych organizacji wpływa na twoje codzienne życie.

Twoje cele
  • Wymienisz najważniejsze organizacje rynku handlowego.

  • Omówisz cele działalności wybranych organizacji.

  • Ocenisz znaczenie instytucji rynku handlowego w gospodarce świata.