Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RjrNUTWQSMPAx
Zdjęcie przedstawia owoce i warzywa - pomidory koktajlowe, jabłka, truskawki, cytryny, winogrona, jagody.

Sposoby rozprzestrzeniania się roślin

Owoce roślin okrytonasiennych najczęściej rozwijają się w wyniku przekształcenia zalążni słupka. Jej ściany tworzą owocnię, która ochrania rozwijające się wewnątrz nasiona oraz uczestniczy w ich rozsiewaniu. Dzięki owocom rośliny mogą się rozprzestrzeniać.
Źródło: http://pixabay.com, domena publiczna.

Rośliny okrytonasienne w procesie rozmnażania płciowego wytwarzają nasiona i owoce. Dojrzałe owoce, zawierające nasiona, mogą być transportowane na znaczne odległości. Ma to dla roślin ogromne znaczenie, ponieważ one same są przytwierdzone do podłoża i nie mają zdolności przemieszczania się. U niektórych roślin rozsiewane są tylko nasiona, u innych całe owoce. Konkurencja o zasoby środowiska i przestrzeń życiową między roślinami potomnymi a rodzicielskimi doprowadziła do powstania różnych przystosowań w budowie i sposobach otwierania oraz rozsiewania owoców i nasion. Umożliwia to roślinom zagęszczenie populacji, pełniejsze zasiedlenie środowiska oraz rozprzestrzenianie i zajmowanie nowych obszarów.

Twoje cele
  • Przedstawisz sposoby rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.

  • Omówisz mechanizmy rozsiewania owoców i nasion roślin okrytonasiennych.

  • Wykażesz związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych.