Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RALosok9L5JDY
Ilustracja przedstawia kolorowe liczydło.

Liczenie liczb

Źródło: Pexels, dostępny w internecie: https://pexels.com/.
RujvO29WAFID21
portret Juliana Tuwima, Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1929
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

J. Tuwim, Rachunek (fragment), z tomiku Wiersze zebrane, (1935)

Liczą mnie jacyś przez noc całą,

Piszą i piszą, a wciąż mało...

Skacze pokraczny szyfr.

Już jestem słaby i zmęczony,

Piszą biliony, kwadryliony,

Roi się szereg nieskończony

Cyfr...

Wokół wszyscy liczą i liczą – czas, pieniądze, średnią ocen, dni do wakacji...

W tym materiale też będziemy liczyć – tym razem nic innego, tylko liczby. Liczenie liczb może wydać Ci się nieco dziwne, więc potraktuj proponowane tu zadania jako powtórzenie wiadomości z kombinatoryki i wprawka przed zadaniami z rachunku prawdopodobieństwa.

Twoje cele
  • Określisz liczbę liczb spełniających dane warunki.

  • Wykorzystasz aparat kombinatoryczny do wyznaczania liczby zdarzeń elementarnych w doświadczeniach „z liczbami”.

  • Stworzysz model matematyczny problemu z kontekstem realistycznym.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida