Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Chcąc określić liczbę wszystkich wyników doświadczenia losowego „na tworzenie liczb spełniających określone warunki” lub chcąc określić liczbę zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu w doświadczeniu związanym z liczbami, najczęściej korzystamy ze wzorów kombinatorycznych, które przypominamy poniżej.

Wzory kombinatoryczne

Opis wzoru

Wzór

Liczba permutacji zbioru n–elementowego.

Pn=n!

Liczba k–elementowych wariacji bez powtórzeń zbioru n–elementowego.

Vnk=n!n-k!

Liczba k–elementowych wariacji z powtórzeniami zbioru n–elementowego.

Wnk=nk

Liczba k–elementowych kombinacji zbioru n–elementowego.

Cnk=nk

Przykład 1

Zapoznaj się z filmem, który pokazuje jak można wykorzystać permutacje do zliczania ilości liczb spełniających określone warunki.

R16e634rqyVFf
Film nawiązujący do treści materiału dotyczącego liczenia liczb.

W następnym przykładzie skorzystamy z reguły mnożenia.

mnożenia
Reguła: mnożenia

Jeżeli wynik pewnego doświadczenia losowego zależy od kolejno podejmowanych m decyzji, to liczba wszystkich różnych wyników tych decyzji jest równa

w1·w2··wm,

gdzie:
wk, 1km – liczba możliwości wyboru przy podejmowaniu decyzji k.

Przykład 2

Obliczymy ile jest liczb pięciocyfrowych w których cyfry:

 1. nie mogą się powtarzać,

 2. mogą się powtarzać.

Rozwiązanie:

 1. Liczbą pięciocyfrową można traktować jako pięciowyrazowy ciąg utworzony ze zbioru dziesięciu cyfr.
  Wszystkich takich liczb jest więc:
  V105=10!10-5!=10!5!=10·9·8·7·6=30240
  Wśród rozważanych ciągów są też takie, które mają na początku 0.
  V94=9!9-4!=9!5!=9·8·7·6=3024
  Zatem wszystkich liczb czterocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach jest
  30240-3024=27216.

  .

 2. Chcąc utworzyć liczbę czterocyfrową, w której cyfry mogą się powtarzać, mamy 9 sposobów wyboru cyfry jedności tysięcy (cyfrą jedności tysięcy nie może być zero). Na każdym z pozostałych miejsc może stać jedna z dziesięciu cyfr.
  Korzystamy z reguły mnożeniareguła mnożeniareguły mnożenia i wyznaczmy liczbę liczb:
  9·10·10·10·10=90000

Odpowiedź:
Liczb pięciocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach jest 27216, a o powtarzających się cyfrach jest 90000.

Przykład 3

W dwóch koszykach znajdują się karteczki, na których zapisane są cyfry.

W pierwszym koszyku są karteczki z cyframi 1, 2, 3. W drugim koszyku są karteczki z cyframi: 4, 5, 6, 7, 8.

Losujemy dwie karteczki z pierwszego koszyka i trzy z drugiego. Z wylosowanych cyfr układamy liczby pięciocyfrowe. Obliczymy, ile można utworzyć takich liczb.

Rozwiązanie:

Z pierwszego koszyka losujemy dwie cyfry spośród trzech (kolejność losowania nie ma znaczenia):

32=3

Z drugiego koszyka losujemy trzy cyfry spośród pięciu (kolejność losowania nie ma znaczenia):

53=5!2!·3!=10

Mamy teraz pięć karteczek na których zapisane są różne cyfry.

Mamy

5!=1·2·3·4·5=120

możliwości utworzenia liczb pięciocyfrowych.

Korzystamy z reguły mnożeniareguła mnożeniareguły mnożenia i obliczamy ile jest wszystkich możliwości utworzenia liczb spełniających warunki zadania.

3·10·120=3600

Odpowiedź:

Można utworzyć 3600 liczb spełniających warunki zadania.

Przykład 4

Obliczymy, ile jest wszystkich liczb naturalnych dziewięciocyfrowych, w zapisie dziesiętnym których nie występuje zero, występują dokładnie trzy jedynki, dwie dwójki, a pozostałe cyfry nie mogą się powtarzać.

Rozwiązanie:

Najpierw wybieramy trzy miejsca spośród dziewięciu dla jedynek.

93=9!6!·3!=7·8·96=84

Dwie dwójki można ustawić na

9-3=6 miejscach.

62=6!4!·2!=6·52=15

Pozostały nam jeszcze

9-3-2=4 miejsca.

Na tych miejscach możemy rozmieścić pozostałych siedem cyfr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) na

7·6·5·4=840 sposobów.

Zatem wszystkich liczb jest więc

84·15·840=1058400.

Odpowiedź:

Jest 1058400 liczb spełniających warunki zadania.

Przykład 5

W ostatnim przykładzie pokażemy zastosowania wariacji z powtórzeniami do wyznaczania liczby liczb spełniających określone warunki.

RxT7yIYJt98SV
Film nawiązujący do treści materiału dotyczący liczenia liczb.

Słownik

reguła mnożenia
reguła mnożenia

jeżeli wynik pewnego doświadczenia losowego zależy od kolejno podejmowanych m decyzji, to liczba wszystkich różnych wyników tych decyzji jest równa

w1·w2··wm,

gdzie:
wk, 1km – liczba możliwości wyboru przy podejmowaniu decyzji k

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida