Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1I5YRLu2ksHJ
Zdjęcie przedstawia mozaikę. Znajdują się na niej cztery postacie: pośrodku Matka Boska trzymająca na kolanach małego Jezusa. I po jej bokach dwaj władcy w koronach wręczający w darach miniatury budowli. Wszystkie postacie mają nad głowami aureole.

Cesarstwo wschodnie. Osiągnięcia kultury bizantyjskiej

Mozaika bizantyjska przedstawiająca cesarza Justyniana I stojącego po prawicy Maryi i wręczającego jej model świątyni Hagia Sophia.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Przeprowadzane przez królów germańskich zmiany na Zachodzie w V w. n.e. dokonywały się teoretycznie za zgodą cesarzy wschodniorzymskich. Odoaker po zdetronizowaniu w 476 r. n.e. Romulusa Augustulusa odebrane mu insygnia władzy cesarskiej odesłał do Konstantynopola. Chlodwig po zajęciu terytoriów rzymskich w Galii nawiązał stosunki z dworem konstantynopolitańskim i otrzymał godność konsula. Atak Teodoryka na Italię był wręcz inspirowany przez cesarza ze Wschodu.

W rzeczywistości jednak imperium wschodnie w niewielkim stopniu wpływało na bieg wydarzeń na Zachodzie. Konstantynopol zadowalał się mało znaczącymi politycznie wyrazami szacunku ze strony królów germańskich. Bizancjum jednak przez wieki odgrywało wielką rolę polityczną i kulturalną, kontynuując częściowo tradycję antyku i wpływając na różne dziedziny życia średniowiecznego świata.

R17WWkX1qlIoE1
Linia chronologiczna prezentująca wydarzenia między 395 a 1453 rokiem. 395 – podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie. 476 – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. 527‑565 – panowanie Justyniana I Wielkiego. 537 – ukończenie budowy świątyni Mądrości Bożej. 541‑542 – „Zaraza Justyniana” na terenie cesarstwa. 641 – zajęcie bliskowschodnich prowincji Bizancjum przez Arabów. VIII‑IX wiek – rozwój ikonoklazmu. 1453 – upadek cesarstwa bizantyjskiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz sytuację Bizancjum po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

  • Scharakteryzujesz kulturę bizantyjską i jej osiągnięcia.

  • Przeanalizujesz, w jaki sposób Bizancjum pozwoliło zachować tradycję starożytności.