Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RaHyB9QUXpdey
Zdjęcie przedstawia dwie ręce, które wyswobadzają się z kajdan.

Czy jesteśmy wolni we współczesnym świecie?

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Zagadnienie wolności stanowi jeden z ważniejszych tematów filozofii. Z jednej strony, możemy zadać bardzo ogólne pytanie: czym jest wolność? Z drugiej strony, możemy zastanowić się nad jednostkową wolnością: na czym polega możliwość decydowania o sobie? Co wyznacza granice wolności osobistej? Możemy również zapytać, czy wolność w każdej epoce była tak samo pojmowana, a także komu i w jakich okolicznościach przynależała.

Twoje cele
  • Zapoznasz się z koncepcją wolności Ericha Fromma.

  • Zastanowisz się nad istotą swobód obywatelskich.

  • Poddasz analizie wybrane czynniki, wpływające na granice wolności współczesnego człowieka.

  • Zinterpretujesz znaczenie demokracji we współczesnym świecie.