Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
ROwkpgAKr4P4h
Zdjęcie przedstawia pustą, główną salę obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym – podsumowanie

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Legislatywa, zwana też władzą ustawodawczą, jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania systemu demokratycznego i elementem klasycznego trójpodziału władzy. Wśród wielu państw na świecie wykształciły się różne modele funkcjonowania legislatywy. W dzisiejszym podsumowaniu tematu poświęconego władzy ustawodawczej przypomnimy zasady jej funkcjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajach demokratycznych.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz funkcje legislatywy w państwie demokratycznym.

  • Scharakteryzujesz kompetencje władzy ustawodawczej w ramach poszczególnych funkcji.

  • Wskażesz przykłady państw demokratycznych i przeanalizujesz, jak funkcjonuje w nich władza ustawodawcza.