Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1GsJ6t7ZWFIf
Zdjęcie przedstawia wyroby ceramiczne: dzbany zawieszone na sznurkach na belce, poniżej wazony i miski.

Jakie są rodzaje wyrobów ceramicznych?

Wyroby ceramiczne to obszerna grupa tworzyw, wśród których wymienić można: ceramikę właściwą (wyroby z glin), emalie, szkło, materiały wiążące (tj. gips, wapno, cement), materiały ścierne oraz tworzywa szklano-krystaliczne.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Trwałe i wytrzymałe tworzywo wykonane głównie z gliny, które po wypaleniu zachowuje nadany mu kształt, ogólnie nazywane jest wyrobem ceramicznym. Ze względu na rodzaj przeznaczenia, obecnie produkowane są liczne przedmioty z ceramiki, mające zastosowanie w coraz liczniejszych i bardziej wyspecjalizowanych dziedzinach życia ludzi. Zastanów się, z którymi masz do czynienia na co dzień? Czy potrafisz wymienić kilka z nich? Jakie cechy spowodowały właśnie takie ich zastosowanie? Czy potrafisz wymienić przykład ceramiki docelowo stosowanej w medycynie?

Twoje cele
  • Zapoznasz się z różnymi klasyfikacjami wyrobów ceramicznych.

  • Wymienisz rodzaje wyrobów ceramicznych.

  • Sklasyfikujesz wyroby ceramiczne na podstawie ich porowatości.