Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1S2XtI9Bu4iy
Zdjęcie przedstawia pałac prezydencki. Przed pałacem stoi pomnik, przedstawiający mężczyznę z szablą na koniu. Przed pałacem stoją maszty z flagami Unii Europejskiej, Polski i NATO.

Zasady ustroju RP

Pałac Prezydencki w Warszawie.
Źródło: domena publiczna.

Pojęcie „ustrój polityczny” oznacza całokształt zasad odnoszących się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie. Jednak są to jedynie zasady przewodnie, leżące u podstaw konstrukcji władzy publicznej, nie chodzi natomiast o konkretne instytucje prawno‑polityczne. Ustrój polityczny nie zmienia się wraz ze zmianą instytucji prawno‑politycznych, ale wskutek zmiany przewodnich idei, na jakich konstytucja oparła konstrukcję władzy publicznej w państwie, a więc wraz ze zmianą zasad organizacji i działania tej władzy.

Stosunki prawne w zakresie ustroju państwowego reguluje prawo konstytucyjne. Przekonajmy się, w jaki sposób podstawowe zasady funkcjonowania naszego państwa określa Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz naczelne zasady ustrojowe określone w Konstytucji RP.

  • Przeanalizujesz, w jaki sposób przejawia się realizacja naczelnych zasad ustrojowych RP.

  • Wyjaśnisz znaczenie każdej z naczelnych zasad ustrojowych dla funkcjonowania państwa i jednostki.