Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RY9MIAMd9UfvQ
Ilustracja przedstawia urządzenie w kształcie globusa, ale zamiast kuli ziemskiej widać metalowe okręgi pokazujące drogę jaką przemierzają planety wokół słońca. Po bokach rysunki czterech okręgów z narysowanym w środku słońcem i trasami planet wokół niego. Pod każdym z okręgów widać opisy w obcym języku.

Nauka i filozofia epoki baroku

Ilustracja przedstawiająca heliocentryzm i teorie konkurencyjne.
Źródło: dostępny w internecie: wordpress.com, domena publiczna.

W epoce renesansu dokonał się przewrót kopernikański. Była to rewolucja światopoglądowa związana z wydaniem przez Mikołaja Kopernika dzieła O obrotach sfer niebieskich, w którym udowodnił on, że to Słońce, a nie Ziemia, stanowi centrum naszego układu planetarnego. Wydarzenie to pociągnęło za sobą skutki nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i religijne. Jego pośrednim następstwem było przyjęcie w nauce i filozofii zasady, zgodnie z którą sytuacja Ziemi we wszechświecie nie jest w szczególny sposób uprzywilejowana. Stworzyło to zupełnie nową perspektywę badań dla następców Kopernika. Zaczęły powstawać stowarzyszenia skupiające naukowców, jednym z pierwszych było Royal Society w Londynie, oficjalnie założone w 1660 roku.

Rn9520QGPTbCB1
Linia chronologiczna przedstawiająca wydarzenia między 1517 a 1716 rokiem. 1517 – ogłoszenie 95 tez Marcina Lutra. 1543 – wydanie dzieła O obrotach sfer niebieskich  przez Kopernika. 1592‑1670 – żył Jan Ámos Komenský.  1596‑1650 – żył René Descartes. 1610 – odkrycie księżyców Jowisza przez Galileusza. 1632‑1677 – żył Baruch Spinoza. 1632‑1704 – żył John Locke. 1637 – opublikowanie przez Kartezjusza Rozprawy o metodzie. 1687 – przedstawienia prawa powszechnego ciążenia przez Isaaca Newtona. 1646‑1716 – żył Gottfried Wilhelm Leibniz.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz poglądy XVII‑wiecznych filozofów.

  • Opiszesz postęp w naukach przyrodniczych.

  • Zinterpretujesz myśl polityczną XVII w.

  • Ocenisz wkład XVII‑wiecznych myślicieli w rozwój nauki.