R11FFxNOUZugj
Na zdjęciu znajduje się sześć piramid. Trzy małe z przodu i trzy duże z tyłu. Są zbudowane z ogromnych kamiennych bloków. Wokół nich znajduje się pustynia.

Egipt i Mezopotamia

Piramidy w Gizie
Źródło: Ricardo Liberato, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.

Około 3000 r. p.n.e. nastąpił podbój Dolnego Egiptu przez Górny Egipt. Faraona, który tego dokonał, Grecy nazywali Menesem. Ośrodkiem zjednoczenia i, co za tym idzie, stolicą państwa zostało miasto Memfis. Pierwszy władca całego Egiptu przekazał swoją władzę potomnym, stając się tym samym założycielem pierwszej dynastii. Historia starożytnego państwa egipskiego obejmuje ponad 2,5 tys. lat. Współcześni egiptolodzy dzielą jego dzieje na okresy panowania poszczególnych dynastii. Z okresów tych składają się większe epoki: Okres Wczesnodynastyczny (3000‑XXVII w. p.n.e.), Starego Państwa (XXVII–XXII w. p.n.e.), Średniego Państwa (XXI–XVIII w. p.n.e.), Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.) oraz Okres Późny (od VII w. p.n.e. od podboju Egiptu najpierw przez Asyrię w drugiej połowie VII w. p.n.e., później przez Persję w 525 r. p.n.e. do 332 r. p.n.e.).

RwjRiWP2bzKXU1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia: Od trzydziestego do dwudziestego siódmego wieku przed naszą erą, okres wczesno dynastyczny państwa egipskiego. Od dwudziestego siódmego do dwudziestego drugiego wieku przed naszą erą, okres Starego Państwa. Od dwudziestego drugiego do dwudziestego pierwszego wieku przed naszą erą, pierwszy okres przejściowy. Od dwudziestego pierwszego do osiemnastego wieku przed naszą erą, okres Średniego Państwa. Od osiemnastego do szesnastego wieku przed naszą erą, dugi okres przejściowy. Od szesnastego do jedenastego wieku przed naszą erą, okres Nowego Państwa. Od jedenastego do siódmego wieku przed naszą erą, trzeci okres przejściowy. Od siódmego do czwartego wieku przed naszą erą, okres późny. Czwarty wiek przed naszą erą, okres macedoński. Od czwartego do pierwszego wieku przed naszą erą, okres Ptolemejski. Od pierwszego wieku przed naszą erą do siódmego wieku naszej ery, okres rzymski.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Ocenisz, jak zorganizowana była władza w pierwszych imperiach starożytnych.

 • Wyliczysz, na kiedy przypadł okres świetności Egiptu.

 • Wymienisz, jakie państwa powstały na terenie Mezopotamii.