Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXbrlEtQ0T1UC
Obraz przedstawia wydarzenia rewolucji lipcowej wymierzonej przeciwko panowaniu króla Francji, Karola X. Nad całością kompozycji dominuje alegoryczna figura Wolności. Jest ona ukazana jako młoda kobieta, w czerwonej czapce frygijskiej. Kobieta idzie przez pole walki ze strzelbą w lewej ręce i trójkolorowym sztandarem w prawej ręce. Za kobietą podążają rewolucjoniści. Po jej prawej stronie podąża przedstawiciel klasy średniej - mężczyzna w cylindrze. Po lewej młody chłopiec trzymający w obu rękach pistolety, reprezentujący klasę robotniczą. Rewolucjoniści idą do przodu po leżących na ziemi ciałach ludzi poległych w walce o wolność.

Miej serce i patrzaj w serce (A. Mickiewicz). Różne oblicza romantyzmu dawniej i dziś

Źródło: Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady , 1830, domena publiczna.

Przełom XVIII i XIX w. przyniósł radykalną zmianę w sposobie myślenia, rozumienia świata i postrzegania człowieka. Zapytano na nowo o granice ludzkiego poznania. Próbowano przeniknąć tajemnice, wobec których rozum i zmysły pozostawały bezradne. Rozpoczynająca się w ten sposób epoka zyskała nazwę romantyzmu.

Współczesne rozumienie romantyzmu jest uproszczone, nierzadko oparte na stereotypach, obrazujących jedynie wycinek złożonej historii. Opierając się na różnorodnych tekstach kultury, np. malarskich przykładach, można wskazać najważniejsze zmiany, jakie zaszły w mentalności i wrażliwości ludzi żyjących w początkach XIX wieku.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz genezę oraz najważniejsze założenia epoki romantyzmu.

  • Omówisz symbolikę wybranych dzieł malarskich z okresu romantyzmu.

  • Opiszesz, w jaki sposób współcześnie można rozumieć romantyzm.