Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RtAZYtIAk8NPq
Zdjęcie przedstawia kobietę, Aborygenkę, gotującą coś na ognisku.

Grupy autochtoniczne oraz różne modele polityki wobec tych grup

Aborygenka przy ognisku
Źródło: Julian Namdeo, domena publiczna.

Zastanów się, czy zdarzyło ci się spotkać z określeniem „ludy rdzenne”. Odnosi się ono do ludów, które – często żyjąc na danym terytorium od setek lat – są traktowane przez ludność napływową inaczej niż powinni być traktowani gospodarze przez gości. Dlaczego tak jest? Co sprawia, że przedstawiciele ludów rdzennych nie zawsze czują się gospodarzami we własnym domu? Zastanów się nad tymi pytaniami.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz ludy rdzenne wybranych obszarów świata.

  • Przeanalizujesz politykę wybranych państw wobec rdzennych grup mieszkańców w kontekście historycznym i współczesnym.

  • Ocenisz współczesne podejście państw do ludów rdzennych.