Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RyMvfsXjRNGiH
Zdjęcie przedstawia widoczny z orbity cyklon Catarina. Ma spiralny kształt. Przypomina chmurę.

Jak zbudowana jest cząsteczka benzenu?

Czy wyobrażałeś sobie, jak to jest stanąć „oko w oko” z cyklonem?
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Cyklon to rodzaj cyrkulacji atmosferycznej, który jest ściśle związany ze zmianą pogody i występuje zazwyczaj w strefie międzyzwrotnikowej. Oko cyklonu to jego centralny obszar, który może mieć średnicę od 20 do 50 kilometrów. W tym miejscu niebo jest bezchmurne, nie ma opadów, a wiatr traci na swojej sile. Natomiast dookoła oka cyklonu znajdują się kłębiaste chmury, i dlatego w tej strefie występują burze i gwałtowne ulewy. Czy wiesz, że benzen to węglowodór cykliczny, który pod pewnymi względami podobny jest do cyklonu? Przekonasz się o tym, kiedy poznasz jego budowę.

Twoje cele
  • Omówisz rozwój poglądów na temat ogólnej budowy cząsteczki benzenu.

  • Scharakteryzujesz budowę cząsteczki benzenu z uwzględnieniem delokalizacji elektronów.

  • Wymienisz nazwy węglowodorów będących homologami benzenu.