Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cDwIeWfdAtN
Zdjęcie przedstawia żołnierzy siedzących w wojskowych samochodach terenowych. Niektórzy z nich w hełmach a niektórzy w czapkach. Posiadają karabiny. Samochody są uzbrojone między innymi w małe działka. Naokoło pustynia bez żadnych budynków. Ilustracja czarno-biała.

Bliski Wschód po II wojnie

Izraelskie siły zwiadowcze z jednostki „Shaked” na Synaju podczas wojny sześciodniowej.
Źródło: רפי רוגל, Wikimedia Commons.

Po II wojnie światowej Palestyna, decyzją ONZ podjętą przy poparciu 2/3 państw członkowskich tej organizacji, ale wbrew woli arabskich mieszkańców tego terytorium (Palestyńczyków) i sąsiednich krajów arabskich, została podzielona na dwa państwa: arabskie i żydowskie. W maju 1948 r. proklamowano powstanie państwa żydowskiego – Izraela, co dodatkowo zaogniło sytuację w tym rejonie.

RM5RGkWc8qIHp1
Linia chronologiczna przedstawia następujące po sobie wydarzenia: 1945 zakończenie II wojny światowej, maj 1948 proklamowanie powstania państwa żydowskiego - Izraela, 1948 atak wojsk Ligi Państw Arabskich na Izrael, 1956 atak Izraela, Francji i Wielkiej Brytanii na Egipt, 1967 zablokowanie izraelskiego portu przez Egipt, 1973 atak Egiptu i Syrii na Izrael, 1978 zawarcie pokoju prze Egipt i Izrael, 1991 rozpad bloku sowieckiego, 1993 zawarcie porozumienia odnośnie utworzenia autonomii Palestyńskiej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Przeanalizujesz, dlaczego Bliski Wschód stał się zarzewiem nieustającego konfliktu.

  • Opiszesz okoliczności powstania państwa Izrael.

  • Wyjaśnisz, dlaczego Bliski Wschód pozostawał w kręgu żywego zainteresowania Stanów Zjednoczonych oraz Związku Sowieckiego.