Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R92v7LLcXiyyH
Zdjęcie przedstawia dużą ścianę z muralem. Na muralu widnieje popiersie dojrzałego, ciemnowłosego mężczyzny z wąsami, który trzyma w uniesionej, prawej dłoni kwiat żonkila. Przy rysunku widnieje napis: Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. Marek Edelman.

Jakie dokumenty państwowe gwarantują zachowanie tożsamości mniejszości narodowych

Mural poświęcony Markowi Edelmanowi, politykowi i działaczowi społecznemu pochodzenia żydowskiego, jednemu z przywódców powstania w getcie warszawskim
Źródło: Mateusz Opasiński, licencja: CC BY-SA 4.0.

Mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Polskę cechują się silnym poczuciem odrębności od reszty społeczeństwa. Posiadają własną kulturę, często wyznają inną niż większość religię i używają innego języka. Są również grupą pod szczególną ochroną prawną państwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 35
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

cytat0 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
Twoje cele
  • Przeanalizujesz dokumenty gwarantujące prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

  • Zdefiniujesz pojęcia: tożsamość narodowa, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna.

  • Scharakteryzujesz uprawnienia, jakie przysługują mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida