Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RDTcfiSg5v3pk
Ilustracja przedstawia otwarty zeszyt w linie. Zeszyt jest niezapisany. Na zeszycie leży niebieski cienkopis. Zeszyt leży na drewnianym blacie.

Warsztaty interpretacyjne. Wisława Szymborska Wywiad z Atropos

Notatnik
Źródło: domena publiczna.

Atropos to bogini losu, najstarsza z trzech przerażających sióstr. To ona przecinała nożycami nić ludzkiego życia. Wiersz Wisławy Szymborskiej Wywiad z Atropos został opublikowany w tomie Dwukropek, wydanym w roku 2005. To autentycznie zabawny, a równocześnie przenikliwie mądry wiersz o śmierci. W felietonie z cyklu Lektury nadobowiązkowe poetka napisała: Uważam powagę i humor za równe sobie wartości.

W tej części cyklu lekcji, która została poświęcona nauce metody czytania i analizowania wierszy oraz opracowywania pisemnej interpretacji, zostaną przećwiczone zdobyte dotąd umiejętności na przykładzie wiersza Wywiad z Atropos Wisławy Szymborskiej.

Twoje cele
  • Sformułujesz tezę interpretacyjną wiersza Wywiad z Atropos.

  • Określisz koncept w wierszu Wywiad z Atropos.

  • Wskażesz środki poetyckiego wyrazu w wierszu Wywiad z Atropos.

  • Dokonasz analizy i interpretacji utworu.

  • Utrwalisz swoją wiedzę na temat funkcji groteski i ironii w utworach pokazujących rozmowy ze śmiercią.

  • Określisz funkcję dialogu w lekturach obowiązkowych podejmujących temat rozmowy o śmierci.