Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YeHEd1nauWk
Ilustracja przedstawia cmentarz, na którym odbywa się pogrzeb. W centralnym punkcie grupa duchownych z biskupem na czele. Wokół księży stoją zebrani ludzie. Niosą w kondukcie pogrzebowym drewniane trumny. Dwie widać z przodu, kolejne trzy widać w oddali. Po horyzont rozciąga się tłum ludzi. Niosą chorągwie, krzyże, sztandary. Po prawej stronie w tle zabudowania kościelne, wieże z krzyżami, kaplica.

Odwilż posewastopolska. Polityka Wielopolskiego

Aleksander Lesser, Pogrzeb pięciu ofiar, 1861 r.
Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna.

Klęska imperium rosyjskiego w zakończonej w 1856 r. wojnie krymskiej, przypieczętowana upadkiem twierdzy w Sewastopolu, oraz zmiana na tronie zaowocowały kilkuletnim okresem odwilży posewastopolskiej i reformami w Rosji. Nie pozostało to bez wpływu na wzrost nadziei na zmiany w Królestwie Polskim, zwłaszcza że w 1855 r. zmarł znienawidzony namiestnik Iwan Paskiewicz.

R1My5v78nTUEA1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. Lata 1848-1849 Wiosna Ludów. 1852 Napoleon trzeci cesarzem Francji. 1853-1856 Wojna krymska. 1855 Rozpoczęcie rządów cara Aleksandra drugiego w Rosji. 1862 Mianowanie Aleksandra Wielkopolskiego naczelnikiem Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego. Października 1862 Branka - przymusowy pobór mieszkańców Królestwa Polskiego do wojska rosyjskiego. 1865 Zakończenie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. 1863 Powstanie styczniowe.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym była odwilż posewastopolska.

  • Wytłumaczysz, dlaczego Aleksander Wielopolski naraził się Polakom.

  • Wskażesz różnice między programem białych i czerwonych.