Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R15lIxkXuw4IM
Na zdjęciu na placu przed schodami w mieście stoi kilka dziewczynek w strojach ludowych. Mają kolorowe spódnice do kolan, białe bluzki, kolorowe serdaki, na głowach wianki. Dziewczynki śpiewają.

Kultura polska jako kultura europejska

Źródło: dostępny w internecie: obraz Yevhen Paramonov z Pixabay, domena publiczna.

Kultura to całość dorobku ludzkości, czyli przedmioty materialne, język, tradycje, religie i wiele, wiele innych elementów. Swoją kulturę mają poszczególne kraje, ale też regiony (np. Kaszuby). O kulturze można też mówić w szerszej perspektywie, myśląc o całych kontynentach lub wyznawcach konkretnej religii. Nie jest to w żadnym wypadku pojęcie ścisłe i łatwe do zdefiniowania. Czy jedna kultura może stanowić element innej – większej? Zależy to od podobieństw i różnic między nimi. Zastanówmy się, w jakim stopniu kultura polska należy do kultury europejskiej? Czy tylko korzysta z jej wzorców, czy też w jakiś sposób wzbogaca kulturę Starego Kontynentu?

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie kultury.

  • Wymienisz cechy kultury polskiej i europejskiej.

  • Wskażesz podobieństwa i różnice między kulturą polską i europejską.

  • Ocenisz znaczenie dyfuzji kulturowej w rozwoju polskiej kultury.