Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rz43tAeCg2lZf
Ilustracja przedstawia posiedzenie kongresu w sali obrad w której ławy mają charakterystyczny półokrągły kształt. W ławach ustawionych na kształt podkowy siedzą mężczyźni (kilkadziesiąt osób), którzy słuchają przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Znajduje się on w centralnej części sali, w której znajduje się również mównica. Na mównicy zasiada kilku mężczyzn w różnym wieku, wśród nich również Prezydent. Mównica zbudowana jest z trzech poziomów. Nad mównicą znajduje się flaga Stanów Zjednoczonych.

Przystąpienie USA do wojny

Prezydent Thomas Woodrow Wilson przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. W czasie tego wystąpienia nastąpiło zerwanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami, 3 lutego 1917 r.
Źródło: Harris & Ewing, domena publiczna.

Stany Zjednoczone długo pozostawały na uboczu wielkich wydarzeń rozgrywających się na Starym Kontynencie. Sformułowana na początku XIX w. doktryna Monroego przez ponad 100 lat stanowiła fundament amerykańskiej polityki izolacjonizmu. W myśl jej założeń Stany Zjednoczone odżegnywały się od jakichkolwiek prób ingerowania w wewnętrzne sprawy Europy, ale też sprzeciwiały się próbom ingerencji w ich własne sprawy, podejmowanym przez mocarstwa europejskie. I wojna światowa to zmieniła. Po raz pierwszy – choć na krótko – Ameryka wzięła czynny udział w rozwiązywaniu konfliktów w Europie.

R3Pk27IsQwqbx1
Linia chronologiczna prezentująca wydarzenia między 2 grudnia 1823 roku a 1 wrześnie 1939 roku. 02.12.1823 – przedstawienie doktryny Monroe’a. 18.07.1914 – rozpoczęcie I wojny światowej. 07.05.1915 – zatopienie brytyjskiego statku „Lusitiana” przez niemiecki okręt. 16.01.1917 – wysłanie depeszy Zimmermana. Luty 1917 – rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podmorskiej. Marzec 1917 – storpedowanie trzech amerykańskich statków. 06.04.1917 – przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. 08.01.1918 – przedstawienie 14 pułku Wilsona. 11.11.1918 – zakończenie I wojny światowej. 18. 01.1919‑21.01.1920 – konferencja pokojowa w Paryżu. 01.09.1939 – rozpoczęcie II wojny światowej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Zabierzesz głos w dyskusji o tym, czy i kiedy udział w wojnie jest lepszym wyborem niż trwanie w pokoju.

 • Scharakteryzujesz przesłanki, którymi kierują się politycy w podejmowaniu decyzji najwyższego rzędu.

 • Ocenisz mechanizmy i skutki działania różnych grup nacisku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida