Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rd7T0wasR0BKf

O twierdzeniu Snelliusa, czyli rozwiązywaniu trójkątów dowolnych

Trudno powiedzieć, dlaczego wszyscy adepci szkolnej matematyki znają postać Pitagorasa, a przynajmniej potrafią tę postać związać z najsłynniejszym bodaj twierdzeniem planimetrii, liczni posługują się wzorami Bernoulliego, dwumianem Newtona, wzorami Viete’a, a prawie nikomu nie kojarzy się postać Snelliusa, a przecież jest ona związana z podstawowym narzędziem używanym przy badaniu związków miarowych na płaszczyźnie, doskonale znanym pod nazwą twierdzenia sinusów.

Twoje cele
  • Zbadasz zależności między bokami i kątami w trójkącie i poznasz twierdzenie sinusów.

  • Udowodnisz twierdzenie sinusów.

  • Zastosujesz twierdzenie sinusów do rozwiązywania trójkątów w sytuacjach problemowych.

  • Zastosujesz twierdzenie sinusów do wyznaczenia zależności miarowych w trójkącie.