Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R2i7WafIvTQTj
Zdjęcie przedstawia obraz Herosów z Iliady według Tischbeina, powstały w 1829 roku. Zdjęcie czarno-białe. Na obrazie zrobionym z lewego profilu znajduje się 7 mężczyzn. 4 z nich ma bujne brody. 4 z nich ma na głowie żołnierskie hełmy. 2 hełmy są zakończone piórami. Ich twarze są spokojne, bez emocji.

Wizerunki herosów i heroin w mitologii i innych tekstach kultury

Nicolai Utkin, Herosi z Iliady według Tischbeina, 1829
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Mity greckie opowiadają o wielu dzielnych herosach i heroinach – tak określa się potomków bogów i śmiertelniczek, ale też tych, którzy wsławili się bohaterskimi czynami. Niektórzy zasłynęli w walce, inni byli założycielami lub obrońcami miast, jeszcze inni opiekunami poszczególnych profesji.

Ich zasługi były opiewane i gloryfikowane przez starożytne eposy, zaś groby otaczano kultem religijnym. Nieustraszeni wobec niebezpieczeństwa bohaterowie odznaczali się szczególnymi zaletami charakteru i cnotą (po grecku aretéaretéareté), która nakazywała im stawać w obronie dobra i pokonywać zło. Wiązała się ona z męstwem, doskonałością, opanowaniem strachu, powściąganiem zbytniej pewności siebie i panowaniem nad nieuzasadnionym gniewem.

Twoje cele
  • Zapoznasz się z tekstami prezentującymi wybranych herosów mitologicznych.

  • Przeanalizujesz literackie i pozaliterackie teksty kultury, które wyobrażają starożytnych herosów.

  • Ocenisz czyny i motywacje Achillesa.

  • Rozważysz, czy herosi istnieją współcześnie.

areté
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida