Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R10O5e69mm3nl
Zdjęcie przedstawia mleko wlewane do szklanki.

Funkcje biologiczne białek

Kazeina to najważniejsze białko mleka. Jest ono nie tylko źródłem aminokwasów, ale również fosforanów oraz wapnia, które są niezbędne w procesie mineralizacji kości.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Białka to bardzo ważna grupa makromolekuł komórkowych. Biorą one udział w prawie wszystkich czynnościach życiowych organizmu i pełnią różnorodne funkcje. To właśnie biologiczna funkcja białek jest jednym z głównych kryteriów ich podziału.

Twoje cele
  • Wymienisz rodzaje białek ze względu na pełnione przez nie funkcje.

  • Omówisz funkcje biologiczne białek.

  • Sklasyfikujesz przykładowe białka do odpowiednich grup.