R1X3tvfYn1dTx
Ilustracja przedstawia kulistą strukturę z licznymi wypustkami - to wirus. Wokół niego krążą komórki krwi w kształcie dysków.

Układ immunologiczny w walce z HIV

Wirus HIV jest ludzkim wirusem niedoboru odporności. Może on wywoływać zespół nabytego upośledzenia odporności, czyli AIDS. Obecnie wyróżnia się dwie odmiany tego retrowirusa: HIV-1 i HIV-2.
Źródło: https://pixabay.com, domena publiczna.

Każdego roku na całym świecie – w tym w Polsce – odnotowuje się nowe zakażenia wirusem HIV. Szybkie rozpoznanie i podjęcie terapii przeciwwirusowej pozwala na zahamowanie replikacji wirusa. To z kolei znacznie zwiększa szansę na uniknięcie rozwoju zespołu nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Wczesna diagnoza zakażenia ułatwia też dobór skutecznych leków.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz różnicę pomiędzy HIV a AIDS.

  • Wykażesz zależność pomiędzy wczesnym wykryciem zakażenia a powodzeniem terapii przeciwwirusowej.

  • Omówisz reakcje obronne organizmu przeciwko HIV.