Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhK7OO4NGtMdO
Ilustracja przedstawia Hyde Park. Na środku znajduje się pusta wydeptana ścieżka parku. Po obu jej stronach rosną wysokie drzewa. Z lewej strony parku jest ulica, po której poruszają się powozy ciągnięte przez konie.

Malarstwo i architektura XIX wieku

Camille Pissarro Hyde Park. Rok 1890. Jeden z obrazów będących kanonem impresjonizmu. Wyobraźnia Pissarro tak widziała aleję drzew w londyńskim Hayd Parku. Rzeczywistość była zapewne inna, ale cechą impresjonistów było uwalnianie wyobraźni od naśladownictwa (w tym wypadku – natury).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Początek XIX wieku to koniec dominacji mecenatu arystokracji (świeckiej i kościelnej) w sztuce. Wkraczająca na scenę dziejów burżuazja nie chciała oglądać portretów szlacheckich bohaterów, ich bitew i polowań oraz portretów świętych w naturalnych proporcjach. Miała różne gusty i pragnienia. Upadł więc kanon jedynego, klasycznego wzorca, w którym malarstwo kopiowało rzeczywistość i było tym lepsze im wierniej oddawało szczegóły. Artysta odzyskał wolność i coraz śmielej odwoływał się do wyobraźni. Ostatecznie od wiernego kopiowania rzeczywistości uwolniła go fotografia. To ona zaczęła przedstawiać świat takim, jaki jest. Pierwszy krok zrobili romantycy. Aby opowiedzieć o swoich emocjach i wzmocnić siłę przekazu, zaczęli posługiwać się symbolami. Za nimi poszli impresjoniści i postimpresjoniści – świat ich wyobraźni był pełen nienaturalnych kształtów i kolorów. Mieszczańscy i burżuazyjni odbiorcy z początku przyjęli to źle. Dziś dzieła impresjonistyczne należą do najdroższych na świecie.

R9YWEZCxI1AVX1
Linia chronologiczna przedstawia okres od 1746 do 1890 roku. W latach od 1746 do 1828 żył Francisco Goya hiszpański malarz. W latach od 1798 do 1863 żył Eugene Delacroix francuski malarz. W 1830 roku rewolucja lipcowa we Francji. W 1848 roku Wiosna Ludów. W 1863 roku powstanie styczniowe. W latach od 1853 do 1890 żył Vincent van Gogh holenderski malarz. Oświecenie trwało od około 1680 do 1789 roku. Klasycyzm trwał od około 1750 do 1820 roku. Romantyzm był w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Realizm był w drugiej połowie dziewiętnastego wieku.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dlaczego wzorce klasyczne ograniczały wyobraźnię malarzy z początku XIX wieku.

  • Wskażesz założenia romantyzmu, impresjonizmu, postimpresjonizmu i neoimpresjonizmu w malarstwie.

  • Scharakteryzujesz przemiany społeczne, które spowodowały rozwój stylu nazywanego biedermeierem.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida