Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RyD6KjgYpMQSW
Fotografia przedstawiająca kilkupiętrowy blok z wielkiej płyty, ulicę, chodnik i niewielki trawnik.

Okres PRL‑u oraz jego rozliczenie na podstawie literatury

Źródło: Grażyna Rutowska, dostępny w internecie: audiovis.nac.gov.pl [dostęp 25.03.2021 r.], licencja: CC BY-SA 3.0.

W monografii Michała Krotoszyńskiego czytamy:

Michał Krotoszyński Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji

Tematyka lustracji, dekomunizacji i rozliczeń z przeszłością stanowi od początku polskiej tranzycji stały element debaty publicznej. W społeczeństwie dotkniętym dziedzictwem systemu komunistycznego budzi ona zrozumiałe emocje, problemy związane z rozrachunkiem z poprzednim reżimem nie są wszakże jedynie polską specyfiką. Z podobnymi dylematami borykają się wszystkie kraje postkomunistyczne, bez względu na sposób, w jaki doszło tam do upadku reżimu czy stopień rozwoju gospodarczego.

1 Źródło: Michał Krotoszyński, Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji, dostępny w internecie: hfhr.pl [dostęp 25.03.2021 r.].

Czy znane ci są wspomniane w tym fragmencie pojęcia lustracji i dekomunizacji? Czy rozumiesz, skąd biorą się emocje związane z rozliczeniem z komunistyczną przeszłością? Jakie znaczenie ma to rozliczenie dla ciebie osobiście?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz kwestię różnorodności traktowania w pamięci społecznej okresu Polski Ludowej oraz jego rozliczenia na podstawie literatury.

  • Scharakteryzujesz alternatywne względem polskiego modele dekomunizacji.

  • Porównasz różne modele dekomunizacji i lustracji oraz rozważysz ich zasadność.