Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GwRB5YQ6J4t

Jak obliczyć iloraz różnicowy korzystając z wykresu funkcji?

Rachunek różniczkowy jest działem matematyki, który dostarcza wielu narzędzi do badania własności funkcji zmiennej rzeczywistej. Jednym z takich narzędzi jest iloraz różnicowy funkcji. W materiale omówimy, jak obliczyć iloraz różnicowy funkcji, gdy dany jest wykres tej funkcji. Bazując na wiedzy teoretycznej i omówionych przykładach, rozwiążemy ćwiczenia interaktywne.

Twoje cele
  • Odczytasz z wykresu funkcji informacje niezbędne do obliczenia ilorazu różnicowego funkcji.

  • Wykorzystasz interpretację geometryczną ilorazu różnicowego funkcji.

  • Obliczysz iloraz różnicowy funkcji, korzystając z wykresu funkcji.

  • Zastosujesz pojęcie ilorazu różnicowego do rozwiązywania problemów matematycznych.