Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4n6eg84hV7Di
Zdjęcie przedstawia samolot. Samolot leci nisko nad ziemią. Na ziemi stoi tłum ludzi, są to głównie dzieci.

Budowa powojennego ładu. Okupacja aliancka Niemiec i Austrii

Amerykański samolot transportowy Douglas C‑54 Skymaster ląduje na lotnisku Tempelhof podczas blokady Berlina, 1948 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Wraz z kapitulacją III Rzeszy wielkie mocarstwa rozpoczęły okupację Niemiec i Austrii, podzieliwszy oba kraje i ich stolice na sektory. W sierpniu 1945 r. alianci utworzyli Sojuszniczą Radę Kontroli, złożoną z gubernatorów wojskowych poszczególnych stref okupacyjnych, jednak w praktyce Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Rosja prowadziły niezależną politykę na podlegających im terenach. Okupacja Niemiec trwała cztery lata i zakończyło ją powstanie dwóch odrębnych państw niemieckich: Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Austria odzyskała pełną niezależność dopiero w 1955 roku.

RPP4pfqLKSGdP1
Linia chronologiczna. 8/9.05.1945. Zakończenie II wojny światowej. Sierpień 1945. Utworzenie Sojuszniczej Rady Kontroli przez kraje alianckie. 5.06.1947. Przedstawienie Planu Marshalla przez Stany Zjednoczone. 1947. Rozpoczęcie zimnej wojny między USA i ZSRS. 26.06.1948. Uruchomienie mostu powietrznego do Niemiec. 12.05.1949. Zniesienie blokady Berlina. 1949. Podzielenie Niemiec na NRD i RFN. 1955. Odzyskanie niepodległości przez Austrię. 1961. Powstanie muru berlińskiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Sprawdzisz, na jakich zasadach Niemcy i Austria wróciły do normalności po II wojnie światowej.

  • Wyjaśnisz, dlaczego Stalin odciął od świata 2,5 mln berlińczyków na niemal rok.

  • Prześledzisz zdarzenia, które doprowadziły do powstania dwóch państw niemieckich.