R1TreieAoMZcE
Rysunek przedstawia sytuację, w której bosy król w szatach i z koroną na głowie wraz z żoną i dzieckiem stoją przed zamkniętą bramą zamku. Zza okien i murów zamku wyglądają osoby duchowne i uśmiechając się, obserwują sytuację.

Między cesarstwem a papiestwem. Spór o inwestyturę w średniowiecznej Europie

Cesarz Henryk IV w Canossie.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Późnym wieczorem w wigilię Bożego Narodzenia 1075 r. papież Grzegorz VII odprawiał pasterkę w rzymskiej bazylice św. Marii Większej (Santa Maria Maggiore). Do krypty, w której odbywała się msza, wpadła grupa uzbrojonych żołnierzy. Strącili oni z głowy papieża tiarę, chwycili go za włosy i wywlekli z kościoła. Całą noc poprzedzającą rocznicę przyjścia Zbawiciela na świat Grzegorz spędził zamknięty w ufortyfikowanej wieży, wyśmiewany i opluwany przez swoich strażników. Nikt nie miał wątpliwości, kto stał za tym porwaniem. Był nim Henryk IV, król niemiecki. Rozpoczynał się wielki konflikt między cesarstwem a papiestwem, który na kilkadziesiąt następnych lat zdominował świat chrześcijański.

R1JmAvrHMB6Ff1
Linia czasu. IX w. -  Upadek państwa Karolingów. 910 - Założenie benedyktyńskiego opactwa w Cluny. 962 - Powstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 1059 - Wydanie dekretu In nomine Domini (W imię Pańskie) przez papieża Mikołaja II. 1075 - Wydanie dokumentu Dictatus Papae przez papieża Grzegorza VII. I 1076 - Synod w Wormacji. II 1076 - Nałożenie ekskomuniki przez papieża na króla Henryka IV.  1077 -Trzydniowa pokuta Henryka IV pod murami Canossy. 1080 - Wygnanie z Rzymu papieża Grzegorz VII. 1122 - Konkordat wormacki - koniec sporu o inwestyturę. 1215 - IV Sobór Laterański.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dlaczego papież Grzegorz VII został porwany podczas odprawiania pasterki w 1075 roku.

  • Przeanalizujesz, o co toczyła się walka między papieżem a cesarzem i jakie były racje obu stron.

  • Wskażesz, jakie istnieją współczesne echa sporu o inwestyturę.