Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RCNvmQfA4woSQ
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia rosyjskiego satelitę kosmicznego. Satelita składa się z owalnej części i połączonej z nią części cylindrycznej. Do części cylindrycznej przymocowane są dwa panele słoneczne. Całość satelity pokryta jest srebrzystym materiałem odbijającym światło. Satelita pokazany jest w przestrzeni kosmicznej. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Pierwsza prędkość kosmiczna.".

Pierwsza prędkość kosmiczna.

Źródło: dostępny w internecie: https://pxhere.com/en/photo/1252975 [dostęp 27.04.2022], domena publiczna.

Czy to nie ciekawe?

Od połowy XX wieku astronomowie i inżynierowie współpracują ze sobą w celu stworzenia urządzeń mogących badać kosmos poza atmosferą ziemską. Wiele urządzeń badawczych znajduje się na orbitach okołoziemskich. Część sond kosmicznych została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną tak, aby dolecieć na orbity wokół innych planet Układu Słonecznego. Podstawowym pytaniem w tym zagadnieniu jest: jaką prędkość należy nadać naszemu obiektowi, aby znalazł się na orbicie okołoziemskiej? Istnieje pewna teoretyczna, minimalna wartość prędkości, która jest niezbędna, aby wybrany przez nas obiekt osiągnął orbitę okołoziemską, czyli stał się satelitą Ziemi. Każda mniejsza prędkość nadana naszemu obiektowi sprawi, że ciało pod wpływem grawitacji Ziemi spadnie. Ta graniczna wartość prędkości nosi nazwę pierwszej prędkości kosmicznej. Jak ją wyliczyć? O tym dowiesz się w tym e‑materiale.

Twoje cele
  • poznasz definicję pierwszej prędkości kosmicznej,

  • zrozumiesz założenia, jakie nakładane są przy wyliczaniu pierwszej prędkości kosmicznej,

  • porównasz ruch satelitów z pierwszą prędkością kosmiczną.