Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RwjObcTqZ34JE
Ilustracja przedstawia stare książki, ustawione grzbietami do frontu zdjęcia. Książki przestawione są w dużym zbliżeniu.

Pieśń jako gatunek renesansowy nawiązujący do tradycji literackiej na przykładzie pieśni Jana Kochanowskiego

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W jaki sposób kultura i filozofia starożytnych Greków wpłynęła na polską literaturę?

Renesansowi humaniści odkrywający na nowo kulturę antyku, za wzór liryki uznali Pieśni (Carmina) Horacego. Poezja Jana Kochanowskiego także pozostawała pod silnym wpływem literackiego nurtu zwanego horacjanizmem. Sięgając po klasyczną formę, Kochanowski formułował także humanistyczne przesłanie, nawiązujące do filozoficznych kierunków ukształtowanych w Grecji – epikureizmu i stoicyzmu, obecnych również w twórczości największego liryka Rzymu.

Twoje cele
  • Dokonasz analizy i interpretacji wybranych pieśni Jana Kochanowskiego.

  • Porównasz wybrane utwory Jana Kochanowskiego z ich antycznymi wzorcami, w celu ustalenia podobieństw i różnic w formie oraz treści.

  • Scharakteryzujesz podmiot liryczny w wybranym utworze Horacego i Jana Kochanowskiego.

  • Wykażesz stosowanie przez Jana Kochanowskiego paralelizmów składniowych i leksykalnych.