Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1HgOIiNoxlzr
Zdjęcie przedstawia ludzkie dłonie. Ręce jednego człowieka trzymają za rękę drugą osobę. Dłonie są zanurzone w wodzie.

Konsekwencje umowy społecznej

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Mówiąc o koncepcji umowy społecznej, wchodzimy w wielowiekowy spór dotyczący tego, czy publiczna władza i prawo mają źródła w wewnętrznej naturze człowieka lub w prawie boskim czy też są konsekwencją umowy zawieranej przez ludzi z określonych, racjonalnych powodów. Koncepcje umowy w wersjach powstałych w czasach nowożytnych wiążą się z założeniem, że ludzie, którzy pierwotnie żyją w tzw. stanie natury, dobrowolnie porzucają ten stan i właśnie na drodze umowy przechodzą do życia w zorganizowanym społeczeństwie.

Różnorodność wersji koncepcji umowy społecznej powoduje, że trudno jest zamknąć ich konsekwencje w jednym, spójnym obrazie. Skoncentrujemy się zatem na jednej z nowożytnych koncepcji umowy oraz tych jej konsekwencjach, które wywarły wpływ na kształtowanie się współczesnego modelu życia zbiorowego oraz towarzyszących mu przekonań. Podążać będziemy głównie śladem najwybitniejszego z twórców koncepcji umowy, Johna Locke’a.

Twoje cele
  • Zapoznasz się z założeniami i konsekwencjami nowożytnej koncepcji umowy społecznej.

  • Dokonasz analizy wybranych wątków koncepcji umowy społecznej.

  • Ocenisz wybrane konsekwencje idei umowy społecznej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida