Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPzH00gvt01mX

Jak obliczyć pochodną funkcji w punkcie, korzystając z definicji?

Prawnik i matematyk francuski Pierre Fermat, odkrył zasadę znajdowania minimów i maksimów funkcji algebraicznych. Jego doświadczenia otworzyły drogę rozwoju rachunku różniczkowego. Do twórców rachunku różniczkowego z pewnością należą Gottfried Leibniz oraz Isaac Newton. Jednym z ich odkryć była pochodna funkcji. W materiale omówimy, w jaki sposób obliczyć pochodną funkcji w punkcie, jeżeli wykorzystamy definicję pochodnej, a także ilorazu różnicowego funkcji.

Twoje cele
  • Określisz definicję iloraz różnicowego.

  • Określisz definicję pochodnej funkcji za pomocą ilorazu różnicowego funkcji.

  • Obliczysz iloraz różnicowy funkcji oraz pochodną funkcji w podanym punkcie.

  • Wykorzystasz zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów matematycznych.