Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1GxLcHBS9r5R
Zdjęcie przedstawia trzy maski. Każda z nich ma inny wyraz twarzy.

Polska proza psychologiczna

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Początek XX wieku to intensywny rozwój nowych koncepcji psychologicznych. Pod ich wpływem, a szczególnie pod wpływem teorii psychoanalitycznych Sigmunda Freuda i  Carla Gustava Junga zmieniła się sztuka, w tym oczywiście literatura. Pojawiła się nowatorska metoda opisywania świata wewnętrznych przeżyć bohaterów, dzięki której można lepiej zrozumieć całe dzieło literackie.

Twoje cele
  • Dowiesz się, jaki wpływ na literaturę XX w. miały odkrycia psychologii behawioralnej i psychoanalizy.

  • Poznasz główne nurty psychologizmu w prozie.

  • Scharakteryzujesz postaci z wybranych utworów dwudziestolecia międzywojennego.