Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1S3q6GVxrGns

Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

Funkcje trygonometryczne znajdują zastosowanie w wielu działach matematyki oraz w technice. Słowo tangens pochodzi od łacińskiego tangere – dotykający, styczny, co oznaczało długość odcinka stycznego do okręgu jednostkowego. Podczas lekcji wprowadzimy definicję funkcji tangens w kontekście trójkąta prostokątnego.

RZonaRTEKRECf
Twoje cele
  • Poznasz definicję funkcji tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

  • Wyznaczysz wartości funkcji tangens dla niektórych kątów.

  • Zastosujesz definicję funkcji tangens w trójkącie prostokątnym do rozwiązywania problemów.