Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RmCTFN2zSrEGG
Na zdjęciu widoczne jest duże miasto z lotu ptaka. Jest położone nad morzem, znajduje się ono po prawej stronie od zabudowań miasta. W krajobrazach miasta dominują wysokie wieżowce; oprócz nich na dalszym planie widać niższe budynki mieszkalne.

Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miast zachodzące wraz z rozwojem państw

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

W krajach słabo rozwiniętych gospodarczo wielu mieszkańców wsi, często bez wykształcenia, migruje do miast w nadziei znalezienia pracy i poprawy warunków życia. Ten lawinowy i niekontrolowany proces urbanizacji pozornej związany jest z powstawaniem dzielnic nędzy na obrzeżach miast. Powszechnie dzielnice te określa się jako slumsy, w Brazylii jako fawele, a w Republice Południowej Afryki jako shanty towns. W tym e‑materiale zapoznasz się ze zmianami struktury funkcjonalno‑przestrzennej miast zachodzącymi wraz z rozwojem państw.

Twoje cele
  • Określisz, jakie funkcje pełnią miasta.

  • Wskażesz cechy miast charakterystyczne dla określonego etapu ich historii.

  • Omówisz obecne zróżnicowanie przestrzenne miast w zależności od rozwoju społeczno‑gospodarczego.