Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1YreELTXDGdq
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia białe i niebieskie linie biegnące na kilku poziomach na ciemnoniebieskim tle. Symbolizują one sygnały elektryczne w ścieżkach wytrawionych w płytkach elektronicznych. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Czym półprzewodnik różni się od przewodnika metalicznego?".

Czym półprzewodnik różni się od przewodnika metalicznego?

Źródło: dostępny w internecie: https://lovepik.com/image-605724391/blue-big-data-internet-banner-poster-background.html [dostęp 21.04.2022 r.].

Czy to nie ciekawe?

Półprzewodniki w porównaniu z metalami praktycznie nie przewodzą prądu – różnią się oporem właściwym o blisko osiem rzędów wielkości. Jednak dzięki możliwości modyfikowania ich struktury elektronowej, stały się podstawą funkcjonowania współczesnej elektroniki. Półprzewodniki od metali różnią się także właściwościami mechanicznymi. Przyczyną tych odmiennych właściwości jest różnica w liczbie elektronów na ostatniej powłoce w atomach tworzących te materiały.

RmxKRhf7F8YCl
Rys. a. Półprzewodniki., ach te półprzewodniki... Czym by bez nich był ten świat?
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/lekki-o%c5%9bwietlenie-zielony-562557/ [dostęp 21.04.2022 r.].
Twoje cele
  • poznasz związek między strukturą elektronową atomów i budową wewnętrzną metali i półprzewodników,

  • zrozumiesz związek między budową wewnętrzną a właściwościami materiałów,

  • przeanalizujesz różnice we właściwościach metali i półprzewodników i wyjaśnisz wpływ budowy wewnętrznej na te różnice.