Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Raq7LxGqldlAy
Ilustracja przedstawia dworzec kolejowy. Pod dachem budynku dworca znajduje się tłum ludzi. Podążają oni w różnych kierunkach. Niektórzy się przytulają. W tle jest pociąg. Mężczyzna na jego dachu przykrywa bagaże.

Społeczeństwo XIX wieku

Obraz Williama Powella Fritha z drugiej połowy XIX w. przedstawiający angielski dworzec kolejowy.
Źródło: William Powell Frith, 1866, Wikimedia Commons, domena publiczna.

W połowie XVIII w. warstwą panującą we wszystkich krajach Europy była arystokracja. Sto lat później wciąż była ona ważną grupą społeczną, jednak stopniowo traciła na znaczeniu. W XIX w. hierarchiczne społeczeństwo stanowe przekształciło się bowiem w społeczeństwo klasowe, w którym wciąż żywe były mechanizmi typowe dla feudalizmu, ale większą niż dotąd sprawczość miały osoby pochodzenia nieszlacheckiego, zwłaszcza elity mieszczańskie.

RM7eNsEsSFXy21
Linia chronologiczna przedstawia okres od 1807 do 1876 roku. W 1807 roku wynaleziono parowiec. W 1815 roku miał miejsce kongres wiedeński. W 1825 roku uruchomiono kolej. W lipcu 1830 roku wybuchła rewolucja lipcowa we Francji. W 1837 roku powstał telegraf Morse'a. W 1839 roku uruchomiono pierwszą linie kolejową Amsterdam‑Haarlem. Od 1848 do 1849 roku miała miejsce Wiosna Ludów. Od 1863 do 1869 roku budowa w Stanach Zjednoczonych Pierwszej Kolei Transkontynentalnej. W 1876 roku opatentowanie telefon przez Alexandra Grahama Bella.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz rzeczywistość społeczną w XIX wieku.

  • Scharakteryzujesz życie codzienne w XIX wieku.

  • Wyjaśnisz, jak idealne stosunki społeczne wyobrażał sobie konserwatysta, liberał i socjalista.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida