Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RJ4nBRtEkJDOD
Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie

Sąd Najwyższy

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie
Źródło: Marcin Białek, licencja: CC BY-SA 4.0.

Materiał jest częścią serii Inne spojrzenie.

Sąd Najwyższy ma w swej nazwie dwa budzące respekt słowa. Raz, że jest sądem, czyli organem rozstrzygającym spory. Dwa, że jest sądem najwyższym w hierarchii, zatem żaden inny sąd nad nim nie stoi. Czyli Sąd Najwyższy, jak się domyślamy, to ostatnia instancja i korona polskiego sądownictwa. Budzi respekt, prawda? Pamiętaj jednak, że każdy sąd – a szczególnie ten o najwyższej randze – powołany jest dla dobra państwa i obywateli. W tej lekcji spróbujemy odczarować Sąd Najwyższy, pokazać jego ludzką twarz i rozpoznać, czym rzeczywiście się na co dzień zajmuje. Powszechnie i stereotypowo myślimy, Sąd Najwyższy to posąg, niedostępne gmaszysko i niedosiężna sądowa Wysokość. A wcale tak nie jest! Wejdźmy zatem do tego sądu. Najwyższego, ale również naszego, twojego…

Twoje cele
  • Przeanalizujesz akty prawne (Konstytucja RP, Ustawa o Sądzie Najwyższym) regulujące powoływanie i funkcjonowanie włądzy sądowniczej w Polsce.

  • Scharakteryzujesz strukturę wewnętrzną Sądu Najwyzszego.

  • Ocenisz znaczenie Sądu Najwyższego dla funkcjonowania RP jako państwa prawnego.