Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R11RARriOfYC6
Zdjęcie przedstawia fragment rzeźby nagrobnej. Widoczna jest leżąca, młoda kobieta, z zamkniętymi oczami, nad którą pochyla się młody mężczyzna.

Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę. Tren jako gatunek literacki

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Poezja żałobna to forma liryki okolicznościowej związanej z doświadczeniem śmierci i utraty. W utworach tego typu autorzy upamiętniają zmarłego i jego dokonania, często stawiając przy tym fundamentalne pytania o los człowieka. Liryka należąca do tego nurtu ma zatem z jednej strony wymiar jednostkowy i prywatny – jest świadectwem procesu żałoby, z drugiej zaś ‒ uniwersalny, ponieważ porusza wspólne wszystkim ludziom kwestie lęku i bólu związanego z odchodzeniem bliskich nam osób.

Twoje cele
  • Wskażesz cechy gatunkowe trenu.

  • Scharakteryzujesz Treny Jana Kochanowskiego jako cykl.

  • Rozpoznasz w utworze poetyckim środki stylistyczne i określisz ich funkcje.

  • Wskażesz w utworze poetyckim nawiązania do kultury antyku i wyjaśnisz ich funkcje.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida