Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Vfh1wFOxPyW

Różne typy równań trygonometrycznych

Źródło: domena publiczna, dostępny w internecie: pixabay.com.

Rozwiązywanie równań trygonometrycznych wymaga znajomości podstawowych wzorów trygonometrii, np. na sinusy sumy i różnicy argumentów czy cosinus podwojonego kąta. Dla tych, którzy je zapomnieli lub jeszcze ich nie poznali, przypomnimy w tym materiale te zagadnienia, a także wzory na sumy i różnice pozostałych funkcji trygonometrycznych, funkcje podwojonego kąta oraz sumy i różnice funkcji trygonometrycznych. Oprócz przypomnienia wzorów, wykorzystamy najbardziej typowe strategie rozwiązywania równań trygonometrycznych.

Twoje cele
  • Przypomnisz sobie wszystkie typy wzorów trygonometrycznych.

  • Przypomnisz sobie, jak stosować poznane wzory na sinusy, cosinusy i tangensy sumy i różnicy argumentów do rozwiązywania równań trygonometrycznych różnych typów.

  • Przypomnisz sobie, jak stosować poznane wzory na sinus, cosinus i tangens podwojonego kąta do rozwiązywania równań trygonometrycznych różnych typów.

  • Przypomnisz sobie, jak stosować poznane wzory na sumy i różnice sinusów, cosinusów oraz tangensów do rozwiązywania równań trygonometrycznych różnych typów.