RPqp9K2XO3Uh7
Zdjęcie przedstawia rozległe pole. Na polu dwa traktory koszą trawę.

Zmiany zachodzące w wybranych elementach środowiska przyrodniczego w wyniku rolniczej działalności człowieka

Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Rolnictwo jest sektorem gospodarki narodowej, który produkuje żywność dla człowieka i zwierząt, obejmuje uprawę i hodowlę roślin oraz chów i hodowlę zwierząt, a także wstępną obróbkę uzyskiwanych płodów. Tworzy miejsca pracy i wpływa na kształtowanie krajobrazu wiejskiego. Obecnie w rolnictwie zatrudnionych jest 28% ludności, lecz wytwarza ono jedynie 3% globalnego PKB. Niestety, rolnictwo bardzo często wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, pogarszając właściwości powietrza, wód, gleb i zmniejszając bioróżnorodność.

RTZGZ61VlFwjs
Monokulturowa uprawa roślin może prowadzić do wyjałowienia gleby.
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.
Twoje cele
  • Podasz przykłady geosfer, na które oddziałuje rolnictwo.

  • Wyjaśnisz skutki antropopresji na obszary basenu Morza Śródziemnego.

  • Uzasadnisz, że gospodarka rolna negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne.