Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RD55Gut4BTsTP
Zdjęcie przedstawia grupę ludzi, która składa się głównie z kobiet i dzieci. Stoją w kilku rzędach przed murowanym budynkiem.

Polityka państw wobec imigrantów

Imigranci przybyli na Ellis Island, gdzie mieścił się budynek centrum imigracyjnego.
Źródło: Vladvictoria, domena publiczna.

Wraz z nadejściem globalizacji i rewolucji w sposobach przemieszczania się świat przestał być zlepkiem izolowanych „kulturowych” wysp. Współczesna masowa migracja w dużym stopniu spowodowana jest niskim bądź ujemnym przyrostem naturalnym, który utrzymuje się od wielu lat w większości krajów Unii Europejskiej. Ten czynnik sprzągł się z kolejnymi dwoma zjawiskami: dekolonizacją, z którą wiąże się napływ do metropolii byłych mieszkańców kolonii, oraz rozkwitem gospodarczym gospodarek zachodnich w latach 60. i 70. XX wieku, który wymusił „import siły roboczej”. Obecna fala migracji związana jest z niestabilnością państw Bliskiego Wschodu i Afryki, wieloletnimi konfliktami zbrojnymi bądź utrzymującą się od wielu lat katastrofalną suszą w krajach Sahelu. Ten nieustanny napływ ludzi tworzy nowe wyzwania dla państw i ich systemów edukacji, opieki społecznej oraz zdrowotnej.

Twoje cele
  • Porównasz różne modele polityki wobec imigrantów (unifikacja, asymilacja, integracja, wielokulturowość) w państwach Europy.

  • Przeanalizujesz, jakie problemy i korzyści niesie ze sobą napływ imigrantów dla społeczeństwa większościowego.

  • Ocenisz wpływ swobodnego przepływu osób dla rozwoju Europy.

  • Wyjaśnisz przyczyny współczesnej masowej imigracji do Europy i w ramach Europy.

  • Wskażesz konsekwencje różnic kulturowych i ekonomicznych między mniejszością narodową a imigrantami zamieszkującymi dany kraj.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida